Paul Ekman – ojciec mikroekspresji

Paul Ekman urodzony 15 lutego 1934 roku w Waszyngtonie, dorastał w New Jersey, Waszyngtonie, Oregonie, i Kalifornii. Ociec Paula był pediatrą, a matka adwokatem. Siostra Paula Ekmana (Joyce Steingart) również zafascynowała się ludzką osobowością i została psychoanalitykiem oraz psychiatrą w Nowym Jorku. Gdy Paul miał 14 lat u jego Matki zdiagnozowano szereg chorób psychicznych, co zapewne miało silny wpływ na dalszą karierę zawodową dzieci Państwa Ekman i skupieniu się na psychologii oraz psychoterapii.

Kariera Naukowa

Ekman lab

Od 1960 do 1963 pracował jako adiunkt. W wieku 25 lat, otrzymał pierwszy grant badawczy z Narodowego Instytutu Zdrowia (NIMH), na badania nad behawiorystyką. Grant był stale odnawialny, gwarantując pensję Paulowi Ekmanowi, do czasu gdy zaproponowano mu profesurę na Uniwersytecie w Kalifornii, San Francisco (UCSF) w 1972 roku. Zachęcony przez swojego przyjaciela i mentora Silvana Tomkinsa, Ekman napisał słynną książkę „Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie” i opublikował ją w 1985 roku. W 2004 roku przeszedł na emeryturę. Od 1960 do 2004 roku pracował w Instytucie Psychiatrycznym Langley Porter, pracował tam w ograniczonym zakresie doradzając w trudniejszych przypadkach klinicznych. Obecnie Paul Ekman oraz całe zgromadzone wokół niego PEG (Paul Ekman Group) zajmuje się wyłącznie edukacją, nie przyjmują indywidualnych przypadków oraz nie pracują indywidualnie z osobami.

Odkrycie mikroespresji przez Paula Ekmana

Ekman plemienie Fore

Na ten temat powstał osobny bardzo obszerny materiał, który polecam przeczytać (odkrycie mikroekspresji), jednakże, podczas opisywania sylwetki dr Paula Ekmana, nie sposób nie wspomnieć o tej karcie w jego historii. A więc w dużym skrócie. Odkrycie ewolucyjnego pochodzenia mikroekspresji przez Ekmana jest to duży zbieg okoliczności. Po anulowaniu pewnego projektu jednostki rządowej ARPA, który wywołał w Stanach Zjednoczonych spory skandal (środki miały być wydane na walkę z powstańcami w Tajlandii) organizacja została z dużą ilością pieniędzy, które trzeba było wydać do końca przyszłego roku. Paul zupełnie przez przypadek trafił do biura osoby, która miała zająć się znalezieniem nowego projektu badawczego, na który można by szybko wydać pozostałe środki. Tak się złożyło, że mężczyzna był zafascynowany różnicami komunikacji niewerbalnej pomiędzy Amerykanami a Tajlandczykami. I tak Profesor Ekamn otrzymał odpowiednie środki, które postanowił przeznaczyć na badania ekspresji mimicznych. W między czasie, dzięki nobliście Carletonowi Gajdusokowi (skazanego kilka lat później na karę więzienia za pedofilię) trafił na wyżynę Papui-Nowej Gwinei, gdzie badał plemie Fore nie mające kontaktu z innymi cywilizacjami.

Wykrywanie kłamstwa

Paul Ekman przyczynił się, do rozwoju wiedzy oraz nauki z takich kategorii jak motywacja kłamstwa, oraz dlaczego ludzie unikaj wykrywania kłamstwa. Wraz z ś.p. Maureen O’Sullivan stworzył Wizard Project (wcześniej znany pod nazwą Diogenes Project), jego celem było sprawdzenie czy istnieją osoby posiadające ponad przeciętne zdolności do wykrywania kłamstwa. Po przebadaniu ponad 20.000 osób, Ekman i Maureen znaleźli zaledwie 50 osób (~0.25%), które były w stanie wykrywać kłamstwo z większym prawdopodobieństwem niż 80% w przypadku wykrycia kłamstwa oraz wykrycia prawdy. Niestety nie znaleziono jak dotąd jednego pewnego wzorca bądź klastra zachowań. Czarodzieje kłamstwa jak nazywała ich Maureen O’Sullivan mieli odmienne strategie, część z nich polegało na języku inni na mikroekspresjach, a jeszcze inni na ruchach kończyn.

Paul Ekman współpracował również z Dimitrisem Metaxasem, z którym pracował nad systemem obserwacyjnym mającym na celu wykrywanie kłamstwa (współczesny wykrywacz kłamstw). W 2005 roku Dimitris otrzymał grant wysokości 3,5 miliona dolarów od departamentu bezpieczeństwa narodowego (Stany Zjednoczone). System miał opierać się na analizie ekspresji mimicznych, gestach oraz emblematach pomyłkowych przez komputer. W 2010 roku opublikowano badanie, które pokazywało, że system potrafi wykrywać kłamstwo z 80% dokładnością. Paul Ekamn oraz Maureen O’Sullivan zainspirowali swoimi badaniami autorów serialu telewizyjnego „Magia Kłamstwa” (Lie to me), dr Lightman, główny bohater serialu był inspirowany postacią dr Ekmana.

Ekman Roth

Z ciekawostek warto dodać, że rok po wydaniu książki „Kłamstwo i jego wykrywanie w polityce i małżeństwie”,  syn Tom skutecznie oszukał Paula bez najmniejszego problemu na temat imprezy w domu letniskowym, o którym pisze w innej swojej książce „Dlaczego dzieci kłamią”. Co pokazuje, że nawet eksperta zajmującego się wykrywaniem kłamstwa można łatwo wyprowadzić w pole.

Paul Ekman i Kontrowersje

Badania Paula Ekmana budziły kontrowersje już od samego początku. Margaret Mead, Gregory Bateson, Edward Hall, Ray Birdwhistell i Charles Osgood czyli śmietanka ówczesnego świata psychologii twierdziła, że ekspresje mimiczne są socjalnie nabyte (sam Ekman zresztą też tak twierdził), co Paul obalił poprzez liczne badania. Antropolodzy należący do American Psychological Association starali się w latach 1967-69 zatrzymać badania Ekmana nad emocjami zarzucając mu rasizm [sic!]. Kontrowersje wzbudzały również system o nazwie SPOT, który opracował Paul Ekman, w celu poprawy bezpieczeństwa na lotniskach. Środowisko naukowe zarzuca technice SPOT brak naukowej weryfikacji, poprzedzającej wdrożenie. Również Wizard Project zbierał bardzo krytyczne opinie innych naukowców podważających metodologię badań.

Empatia

Paul EKman & Dalai Lama

Pierwsze spotkanie dr Paula Ekmana z Dali Lamą odbyło się w 2000 roku w Dharamsala, India. Paul znalazł się tam na zaproszenie Mind & Life Institute, odbyła się tam seria debat z czołowymi naukowcami oraz Dali Lamą. Ten cykl spotkań silnie wpłynął na życie dr Ekmana. Paul powiedział nawet, że podczas rozmów z duchowym przywódcą Tybetu miał uczucie „transformacji”. Panowie spędzili wiele godzin na rozmowach, które zostały nagrane oraz spisane w postaci książki „Świadomość Emocjonalna. Źródło Wewnętrznej Równowagi i Zrozumienia”. Ostatnia rozmowa obu osobistości miała miejsce w Tibet House, New Delhi. Rozmowy zostały nagrane i zostaną wydane w formie serii wideo. Obecnie dr Paul Ekman aktywnie działa na rzecz Toward Global Compassion, czyli projektu, którego celem jest empatia oraz miłosierdzie. Obecnie ten aspekt osobowości zajmuje większość czasu Paula.

Mikroekspresja

Czym jest mikroekspresja?

Mikroekspresja to trwająca ułamek sekundy (od 0,25s do 0,1s) pełna ekspresja mimiczna. Jest to czas porównywalny do mrugnięcia oka. Ta krótka chwila sprawia, że jest niezwykle trudna do kontrolowania. Większość ludzi jednak nie dostrzega świadomie tych minimalnych sygnałów wysyłanych przez ciało człowieka. Mikroekspresje powodowane są stanem emocjonalnym, co może pomóc nam w odczytywaniu aktualnych emocji naszych rozmówców. Nawet tych, które nadawca komunikatu stara się ukryć. Umiejętność odczytywania minimalnych ekspresji mimicznych można szybko nabyć, dzięki specjalnemu oprogramowaniu lub odpowiednim szkoleniom lub treningom mikroekspresji.

Przykład mikroekspresji
Przykład mikroekspresji

Historia (odkrycie) mikroekspresji

W latach sześćdziesiątych nie istniały narzędzia, które umożliwiałyby precyzyjny i bezpośredni pomiar skomplikowanych, często ulegających gwałtownym zmianom, ruchów twarzy. Najważniejszy dowód na ewolucyjne nabycie ekspresji mimicznych otrzymaliśmy przez przypadek. Podlegająca pod departament obrony agencja zajmująca się badaniami ARPA przyznała fundusze na badania profesorowi psychologii klinicznej Paulowi Ekmanowi. Co ciekawe wtedy jeszcze profesor Ekman wcale o te środki się nie starał. Jednakże po anulowaniu poprzedniego projektu ARPA, który wywołał w Stanach Zjednoczonych spory skandal (środki miały być wydane na walkę z powstańcami w Tajlandii) organizacja została z dużą ilością pieniędzy, które trzeba było wydać do końca przyszłego roku.

Paul zupełnie przez przypadek trafił do biura osoby, która miała zająć się znalezieniem nowego projektu badawczego, na który można by wydać pozostałe środki. Tak się złożyło, że mężczyzna był zafascynowany różnicami komunikacji niewerbalnej pomiędzy Amerykanami a Tajlandczykami. Początkowo nasz profesor nie miał ani zamiaru ani chęci brać w tym przedsięwzięciu udziału. Wynikało to z wiary w przekonanie, że nasza mimika i gestykulacja są uwarunkowane społecznie, zróżnicowane tylko przez specyfikę danej kultury. Było to popularne przekonanie, które podzielało wielu specjalistów w tamtych czasach: Margaret Mead, Gregory Bateson, Edward Hall, Ray Birdwhistell i Charles Osgood. Paul Ekman widział, że Karol Darwin twierdził, że ekspresje mimiczne mogą być wrodzone ale był tak przekonany o jego pomyłce, że nawet nie przeczytał tamtej publikacji.

To co mocno wpłynęło na Paula było spotkanie z Silvanem Tomkinsem. Tomkins Profesor Uniwersytetu Princeton i Rudgers, gdzie wykładał psychologię. To on sprzeciwiał się gorąco przekonaniu, że emocje są nabywane społecznie. Osoby, które go otaczały, dzielili się na dwie kategorie: entuzjastów i umiarkowanych entuzjastów. Pracował również jako doradca konsorcjum wyścigów konnych. Tam też obserwował zachodzące procesy, dzięki którym odkrył, że zwycięstwa koni są zależne od stanu emocjonalnego, które starał się analizować w oparciu o zachowanie każdego konia. To tam nauczył się patrzeć głębiej i dostrzegać te niewielkie niuanse, które mogą dać nam odpowiedź na pytanie – co czujesz?

Gdy Paul Ekman spotkał Silvana Tomkinsa, ten skończył już pisać dwie książki na temat ekspresji mimicznych i ich ewolucyjnego dziedzictwa. Niestety nie miał dowodów na poparcie swoich tez. Do ich spotkania również doszło dość przypadkowo, ponieważ obaj Panowie pisali dal tego samego czasopisma naukowego na temat mowy ciała. Silvan opisywał ekspresje mimiczne za to Ekman ruchy ciała. Oczywiście Panowie mieli dokładnie odwrotne zdanie na temat ekspresji mimicznych. Finalnie były dwa przeciwne obozy sławnych naukowców, a klucz do rozwiązania zagadki dziedziczenia emocji wpadł w dłonie Paulowi Ekmanowi zupełnie przez przypadek, z którego postanowił skorzystać.

W pierwszym badaniu Paul pokazywał zdjęcia osobom z różnych kultur: Chile, Argentyny, Brazylii, Japonii i ze Stanów Zjednoczonych – prosząc o ocenę jakie emocje przedstawiają dane twarze. Oceny były bardzo podobne u osób z zupełnie innych kręgów kulturowych. Co sugerowało, że ekspresje mogą być uniwersalne. Carroll Izard inny psycholog, któremu doradzał Silvan Tomkins, prowadził równolegle bardzo podobne badanie otrzymując te same wnioski. Silvan nie informował obu badaczy o swoim istnieniu oraz o temacie badań, by otrzymać dwie niezależne opinie.

KBZXBbJednak czy świadomość danej emocji, a jej wyrażanie to to samo? Wielu podróżników mówiło, że szczególnie Chińczycy oraz Japończycy reagują uśmiechem na smutek, w przeciwieństwie do Europejczyków czy Amerykanów. Birdwhistell uznany antropolog dzięki tej obserwacji porzucił punkt widzenia Karola Darwina na rzecz socjalnego nabywania ekspresji mimicznych. Stąd różnice zależne od danego kręgu kulturowego. Okazuje się, że dało się pogodzić obie teorie. Bo z jednej strony mamy ewolucyjne nabyte reakcie, a z drugiej reguły okazywania emocji w zależności od danej kultury np. Japończycy maskują ekspresje mimiczne uśmiechem w publicznych sytuacjach, jednak gdy są sami reagują tak samo jak ich koledzy z Francji, Anlgii czy Polski.

Jednakże w badaniach Ekmana i Izarda była pewna luka. Co jeżeli Japończycy, Francuzi i Anglicy nauczyli się tych samych ekspresji mimicznych poprzez kontakt z kulturą zachodu? Czytając te same czasopisma z fotografiami, oglądając te same filmy z Charliem Chaplinem albo Johnem Waynem? By zapełnić tą lukę profesor Ekman potrzebował odizolowanej kulturowo społeczności. Gdzie nie było, gazet, turystów ani telewizji. Gdyby ich reakcje były tożsame z wcześniejszymi badaniami, wtedy otrzymalibyśmy niezbity dowód.

Z pomocą Ekmanowi przyszedł Carleton Gajdusek neurolog pracujący od dekady z takimi społecznościami. Przemierzając wyżyny Papui-Nowej Gwinei Carleton zidentyfikować przyczynę dziwnej choroby – kuru, która spowodowała śmierć połowy jednej z takich społeczności. Tubylcy sądzili, że to czary Gajdusek jednak odkrył, że był to wynik kanibalizmu. Zjadanie mózgu swoich zmarłych sąsiadów oraz nacieranie nimi skóry oraz oczu powodowało tą zabójczą chorobę. Gajdusek otrzymał Nagrodę Nobla za to odkrycie. Carleton posiadał sporą kolekcję filmów plemion Fore, którą podzielił się z Ekmanem oraz Wallym Friesenem, którzy przez 6 miesięcy analizowali ich ekspresje mimiczne. Te materiały utwierdziły ich w przekonaniu o ewolucyjnym charakterze naszych emocji.

fore

Aby mieć absolutną pewność, że te same wyrazy mimiczne symbolizują te same emocje Ekman postanowił pod koniec 1967 roku pojechać na wyżyny Papui-Nowej Gwinei do ludu Fore. Do badań tubylców Ekman wykorzystał dobry system motywacyjny w postaci mydła, którego nie mieli oraz papierosów, które smakowały im bardziej niż suszony tytoń który uprawiali. Zadaniem tubylców było wymyślenie historii, która mogła spowodować ekspresje mimiczną, którą pokazywał im Paul. Najpopularniejsze były historie związane z dzikiem. „Dzik stoi w drzwiach i nie zamierza odejść, człowiek się boi, że dzik go ugryzie”. W 1968 Paul Ekman znów pojechał w odwiedziny plemienia Fore by przeprowadzić kolejną serię badań. Przebadano wtedy ponad 300 osób, co stanowiło 3% całej populacji tamtej kultury. Podczas badań uzyskano dowody na ewolucyjne nabycie takich emocji jak: radość, smutek, obrzydzenie oraz gniew. Strach oraz zaskoczenie nie były od siebie odróżniane (były traktowane jako jedna emocja). Ekman mówił, że problem z rozróżnieniem strachu oraz zaskoczenia mógł wynikać z historyjek, które opowiadano lub wynikało to z faktu, że była to kultura niepiśmienna. W kulturach opartych na słowie strach oraz zaskoczenie są od siebie odróżniane. To był koronny dowód istnienia ewolucyjnie nabywanych ekspresji mimicznych.

Kolejnym dowodem, który potwierdza tezę, iż ekspresje mimiczne co za tym idzie mikroekspresje są wrodzone, dostarczył dr David Matsumoto. On również współpracował z dr Ekmanem i był twórcą pierwszych narzędzi do nauki wykrywania mikroekspresji. W 2009 roku Matsumoto oraz Bob Willingham studiowali ekspresje mimiczne niewidomych zawodników judo. Okazało się, że zawodnicy mają takie same reakcje mięśni twarzy oraz odczuwają te same stany emocjonalne. Jako że zawodnicy nie mogli nauczyć się ich za pomocą naśladownictwa, naukowcy doszli do wniosku, że jest to kolejny dowód na ewolucyjny charakter naszych emocji oraz mikroekspresji.

journal.pone.0065530.g001Najświeższym dowód dostarczyli nam w 2013 roku badacze z Uniwersytetu w Durham. Postanowili oni sprawdzić jak dzieci reagują w łonie matki. Okazuje się, że już w 24 tygodniu można zauważyć pierwsze ekspresje mimiczne radości oraz obrzydzenia. Owe ekspresje mimiczne nie były wywoływane zewnętrznie, a dzieci nie miały świadomości obserwacji. Okazuje się, że nasze ruchy mimiczne kształtują się jeszcze przed narodzinami.

Podział mikroekspresji i przykłady

70% mięśni na naszej twarzy nie ma żadnych funkcji, poza funkcjami ekspresji naszych emocji, zresztą sprawdźcie sami np. mięsnie naczaszne, czyli te na twoim czole, możesz szukać na próżno innych zastosowań. Owe mięśnie mogą ułożyć się w ponad 10.000 różnych ekspresji mimicznych! Paul Ekman i Wallace V. Friesen zaadaptowali taksonomię ruchów mimicznych szwedzkiego naukowca Carl-Herman Hjortsjö w 1978 roku i w oparciu o nią stworzyli swojego rodzaju słownik ruchów mimicznych zwanych FACS. W 2002 roku wraz z Joseph C. Hager opublikowali aktualizację systemu.

Istnieje kilka podziałów ekspresji mimicznych w zależności od czynników wziętych pod uwagę. W modelu emocyjnym Tomkinsa wyróżnia się siedem emocji podstawowych: zainteresowanie, radość, smutek, wstręt, złość, wstyd, strach oraz zdziwienie. Według Izarda na system emocyjny składa się dziewięć głównych emocji : zainteresowanie, radość, zdziwienie, smutek, złość, wstyd, strach, wstręt i pogarda. Za to Paul Ekman i Wallace V. Friesen wyróżniają 7 podstawowych emocji: radość, gniew, strach, zaskoczenie, smutek, pogarda oraz obrzydzenie. Jako, że większość szkół uczących odczytywania ekspresji mimicznych oraz system FACS wyróżnia 7 podstawowych ekspresji mimicznych to i tutaj będę przemontował i posługiwał się tym podziałem.

Mikroekspresja gniewu

mikroekspresja gniewGniew to ekspresja agresji i przemocy. Ta emocja poza negatywnym i niebezpiecznym komunikatem jest niesamowicie motywującą emocją. Gniew jest efektem przeszkody na drodze do celu, który chcemy uzyskać. np. awaria samochodu, gdy spieszymy się na bardzo ważne spotkanie. Gniew bardzo silnie pobudza gniew u innych osób w otoczeniu. Gniew jest emocją, która utrzymuje się stosunkowo krótko. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – zejdź mi z drogi lub ustąp. Ekspresja gniewu charakteryzuje:

 • ściągnięciem brwi ku sobie i ku dołowi
 • powieki rozszerzają się by lepiej widzieć przeciwnika
 • zaciśniętymi wargami
 • uporczywym kontaktem wzrokowym
 • delikatnym pochyleniem głowy do przodu
 • może występować wysunięcie żuchwy

Mikroekspresja obrzydzenia

mikroekspresja obrzydzenie

Mikroekspresja obrzydzenia pojawia się w reakcji na: smaki, zapachy, wrażenia dotykowe, myśli, dźwięki, dziłanie innych osób, a nawet obce idee. Naukowcy odkryli, że najpotężniejszym uniwersalnym czynnikiem spustowym są wydzieliny ciała: odchody, wymioty, uryna, śluz i krew. Celem tej ekspresji jest zminimalizowanie bodźców dochodzących od źródła. Wstręt nie występuje u dzieci jako odrębna emocja pomiędzy 4 a 8 rokiem życia. „Ekspresja wstrętu u żony, skierowana do jej męża podczas rozmowy, w której oboje próbowali rozwiązać jakiś konflikt, okazała się prognozować, jaką ilość czasu w ciągu kolejnych czterech lat para spędzi oddzielnie. Gottman odkrył, że ekspresja wstrętu u żony pojawiała się z reguły w reakcji na wycofanie męża – Emocje Ujawnione”.  Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – jest tu coś niedobrego lub odrażającego. Ekspresja obrzydzenia charakteryzuje:

 • przymknięciem powiek
 • uniesieniem policzków
 • obniżeniem brwi skierowanych ku sobie
 • uniesieniem górnej wargi
 • może pojawiać się odsunięcie głowy od bodźca

Mikroekspresja pogardy

mikroekspresja pogarda

Pogarda jest wariancją ekspresji mimicznej obrzydzenia. Pogardę odczuwamy jedynie wobec ludzi, przekonań lub ich zachowań. Nigdy wobec: odchodów, wymiotów itp. Wydzieliny ciała powodują wstręt ale nigdy pogardę. Intencją tej emocji jest poczucie wyższości wobec osoby, z którą rozmawiamy bądź obserwujemy. Pogarda ma podnosić status, występuje jednak również u podwładnych wobec przełożonych. Jest to emocja/ekspresja najmniej zbadana, a jednocześnie najbardziej powiązana z kontekstem społecznym. Pogardzie często towarzyszy łagodna forma gniewu, taka jak rozdrażnienie, choć można ją też odczuwać bez żadnego odcienia gniewu. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – ktoś naruszył społeczne lub kulturowe normy obniżając swoją pozycję. Ekspresja pogardy charakteryzuje:

 • brakiem symetrii
 • uniesieniem jednego kącika ust
 • zmniejszonym kontaktem wzrokowym z osobą co do, której jest odczuwana pogarda

Mikroekspresja radości

mikroekspresja radość

Radość jest najłatwiej rozpoznawaną mikroekspresją. Jest to etykieta, pod którą kryje się wiele różnych ekspresji o radosnym usposobieniu. Radość mogą powodować przyjemności zmysłowe oraz psychiczne. Jedną z najprostszych radosnych emocji jest rozbawienie. „Radosne emocje napełniają nasze życie motywacją, sprawiają, że robimy rzeczy, które generalnie przynoszą nam pożytek. Skłaniają nas do angażowania się w działania konieczne dla przetrwania gatunku – Emocje Ujawnione.” Pogoń za radością jest naszym głównym systemem motywacyjnym, na którym opiera się jakiekolwiek działanie. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – zrobiłem coś dobrego, warto to naśladować. Ekspresja radości charakteryzuje:

 • symetryczne rozciągnięcie ust
 • kąciki ust uniesione
 • pojawiające się w kącikach oczu zmarszczki w wyniku aktywacji mięśnia orbicularis oculi
 • może występować wyższy połysk powierzchni oka

Mikroekspresja smutku

mikroekspresja smutekSmutek to jedna z dłużej trwających emocji. Ekspresja smutku może pojawiać się nawet w reakcji na dobre wiadomości np. gdy ktoś spodziewający się strasznej straty dostanie dobrą wiadomość, że z jego bliskimi wszystko w porządku. Wtedy do głosu dochodzi cały kontrolowany smutek, który w początkowej fazie będzie malował się na obliczu drugiej osoby. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – cierpię pociesz mnie lub pomóż. Ekspresja smutku charakteryzuje:

 • opuszczonymi kącikami ust
 • delikatnie uniesionymi policzkami
 • napięciem mięśni twarzy
 • często wzrok kierowany jest ku dołowi
 • mogą występować dłuższe przymknięcia powiek
 • wewnętrzne kąciki brwi wznoszą się i kierują ku sobie

Mikroekspresja strachumikroekspresja strach

Strach oraz zaskoczenie nie są rozpoznawane przez niepiśmienne kultury. Dlatego też odosobnione plemiona nie były w stanie ich prawidłowo przyporządkować. Ekspresja strachu wynika z zagrożenia fizycznego lub psychicznego. Jest to ekspresja, którą zbadano najbardziej, ponieważ łatwo ją wywołać u ludzi oraz zwierząt. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie zareaguje strachem na dany czynnik np. nagłe pojawienie się węża. Strach powoduje dwa możliwe (pojawiające się najczęściej) scenariusze zachowania: ucieczka lub paraliż. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – zagrożenie, uwaga! Ekspresja strachu charakteryzuje:

 • uniesione górne powieki do granic możliwości
 • napięcie dolnych powiek
 • rozchylone, rozciągnięte w poziomie usta
 • kąciki ust skierowane ku uszom
 • uniesione brwi lekko ściągnięte ku sobie

Mikroekspresja zaskoczeniamikroekspresja zaskoczenie

Zaskoczenie jest jedną z szybciej pojawiających się ekspresji mimicznych. Jest trudna do opanowania oraz ukrycia. Niektórzy badacze nie uważają zaskoczenia jako emocji, ponieważ u części z nich występuje przekonanie, że emocje muszą być pozytywne bądź negatywne. Ekspresja zaskoczenia trwa do zaledwie kilku sekund. „Choć zaskoczenie jest emocją, to nie jest już nią spłoszenie, choć wiele osób traktuje te doznania wymiennie. – Paul Ekman”. Ekspresja spłoszenia jest dokładnym przeciwieństwem ekspresji zaskoczenia. Komunikat jaki przenosi ta ekspresja to – uwaga nieprzewidziana sytuacja! Ekspresja zaskoczenia charakteryzuje:

 • bardzo silnie rozwartymi powiekami
 • symetrycznie uniesionymi łukami brwiowymi ku górze
 • luźno opuszczoną szczęką
 • rozchylonymi ustami w kształcie okręgu
 • dużą symetrycznością
 • rozluźnieniem dolnych mięśni twarzy

Ciekawostki mikroekspresji

 • Na kanwie odkrycia mikroeskpresji oraz ich możliwego wykorzystaniu w celu wykrywania kłamstwa powstał serial Lie To Me, w którym aktorzy odpowiadają po części charakterom Paula Ekmana oraz ś.p. Maureen O’Sullivan
 • Ludzie oglądający serial Lie To Me są gorsi w wykrywaniu kłamstwa od przeciętnych osób
 • Paul Ekman nigdy nie brał udziału w przesłuchaniu podejrzanych
 • Na Paula Ekmana bardzo mocno wpłynął Dalajlama, dzięki któremu zmienił kierunek zainteresowań na empatię
 • Paraliż mięśni wewnętrznych brwi za pomocą botoksu może korzystnie wspomagać proces leczenia depresji, teoria głosi, że może to mieć związek z niemożliwością wykonywania ekspresji smutku

[sc:formularz-dolny ]

Źródła:

P. Ekman, W.V. Friesen, „The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding”, „Semiótica”, 1969, 1: 49 – 98; P. Ekman, W.V. Friesen, „Nonverbal behavior and psychopathology”, [w:] The Psychology of Depression: Contemporary Theory and Research, red. RJ. Friedman, M.N. Katz, J. Winston, Waszyngton 1974, s. 203 -232

P. Ekman, E.R. Sorenson, W.V. Friesen, „Pan-cultural elements in facial displays of emotions”, „Science”, 164 (3875), 1969, s. 86 – 88.

C. Izard, The Face of Emotion, Appleton-Century-Crofts, Nowy Jork 1971.

P. Ekman, W.V. Friesen, M. O’Sullivan, A. Chan, I. Diacoyanni-Tarlatzis, K. Heider, R. Krause, W.A. LeCompte, T. Pitcairn, P.E. Ricci-Bitti, K.R. Scherer, M. Tomita, A. Tzavaras, „Universals and cultural differences in the judgments of facial expressions of emotion”, „Journal of Personality and Social Psychology”, 53, 1987, s. 712 – 717; P. Ekman, „Facial expressions”, [w:] T. Dalgleish, T. Power, The Handbook of Cognition and Emotion, John Wiley & Sons, Sussex, Wielka Brytania, 1999, s. 301-320.

Hamilton, Audrey (December 29, 2008). „Certain Facial Expressions Innate, Not Visually Learned”. American Psychological Association. Retrieved July 10, 2009.

Can Healthy Fetuses Show Facial Expressions of “Pain” or “Distress” Nadja Reissland , Brian Francis, James Mason Published: June 5, 2013 DOI: 10.1371/journal.pone.0065530

Ekman P.: Wszystkie emocje są podstawowe. [w:] Ekman P., Davidson J.R. (red.): Natura emocji. GWP, Gdańsk 1998, 23.

Ekman P.: Nastroje, emocje, cechy. [w:] Ekman P., Davidson J.R. (red.): Natura emocji. GWP, Gdańsk 1998, 55.

Lints-Martindale, A. C.; Hadjistavropoulos, T.; Barber, B.; Gibson, S. J. (2007). „A Psychophysical Investigation of the Facial Action Coding System as an Index of Pain Variability among Older Adults with and without Alzheimer’s Disease”. Pain Medicine

Parr, L. A.; Waller, B. M.; Burrows, A. M.; Gothard, K. M.; Vick, S. J. (2010). „Brief communication: MaqFACS: A muscle-based facial movement coding system for the rhesus macaque”.American Journal of Physical Anthropology 143

Nigdy nie wiesz, kiedy bomba wybuchnie obok Ciebie

Zostałeś zaproszony do telewizji. Nareszcie w charakterze eksperta, w swojej branży. Zaskakuje Cię ilość ludzi, mały tłum pracujący przy obsłudze, światła, które roztapiają twój przed momentem zaaplikowany makijaż. Łatwe pytania, z Twojej branży, rozpędzasz się. Ostatnie fragmenty zdenerwowania widać już tylko po długopisie w dłoni i lekko drżącym głosie. Pełny profesjonalizm. Aż nagle całe pomieszczenie wypełnia szczelne huk eksplozji na pobliskiej ulicy i przerażenie wśród dziennikarzy. Nie musisz znać języka, by zrozumieć ich reakcje.

Strach ma wielkie oczy, nawet podczas eksplozji

Cała sytuacja odbywa się w siedzibie Future Television, znajdującej się w Bejrucie (Liban). Eksplozja, to wybuch wypełnionego po brzegi materiałami wybuchowymi samochodu pułapki.

Mowa ciała eksperta

To idealny przykład „zmiany”, która poprzez silny bodziec wywołała emocję strachu oraz taką też ekspresje mimiczną.

 • Szerokie rozwarcie powiek
 • Szybki ruch ramion
 • Paraliż gestykulacyjny
 • Ruch chowania się w ramionach
 • Przyspieszone tętno
 • Trudność z wysławianiem się poprzez uruchomiony proces „ucieczka”

Taka reakcja jednak nie powstaje tylko w przypadku ataku terrorystycznego, ale każdego bodźca, który jest w stanie wywołać strach. Reakcja będzie bardzo podobna na większości szerokości geograficznych. I może być charakterystyczna, dla ludzi, którzy obawiają się o siebie bądź, swoją przyszłość.

[sc:formularz-dolny ]

Ewolucja obrzydzenia

Psycholog David Pizarro podczas występu na konferencji TED opowiada o emocji i ekspresji obrzydzenia. Ta ekspresja mimiczna została jako pierwsza opisana przez Karola Darwina w IXX wieku. To, na co w dużej mierze zwraca uwagę Pizarro to fakt, że owa ekspresja nie dotyczy tylko reakcji na sytuacje, w których zagraża nam zatrucie lub ból, ale w bardzo silnym stopniu dotyczy również naszych norm moralnych. Ekspresja obrzydzenia pojawia się bardzo często, gdy ktoś łamie pewne normy moralne, z którymi się zgadzamy, jako feedback dla otoczenia, że stało się coś niepożądanego.

Całkiem fajny wykład, jeżeli jednak nie macie czasu lub, chęci by go oglądać poniżej lista najciekawszych faktów dotyczących emocji obrzydzenia:

 • mamy wbudowany system wykrywania trucizn reagujących na gorzkie oraz kwaśne substancje
 • obrzydzenie jest najłatwiejszą do odróżnienia ekspresją mimiczną
 • uniwersalne bodźce obrzydzenia to: fekalia, krew, wymioty, zgniłe ciało, ropa, niektóre akty seksualne, zewnętrzne efekty chorób.
 • kiedy rzecz posiadająca etykietkę „obrzydliwe” dotknie innej nieobrzydliwej rzeczy, ta automatycznie otrzymuje etykietkę „obrzydliwe”
 • powszechnym działaniem jest próba połączenia emocji obrzydzenia, z grupami społecznymi, których nie lubimy (np. homoseksualiści, żydzi, inne nacje itp.)
 •  każdy ma inną tolerancję do obrzydzenia
 • konserwatyści są dużo bardziej reaktywni na bodźce obrzydzenia w przeciwieństwie do liberałów
 • wrażliwość społeczna na obrzydzenie potrafiła przewidzieć wyniki wyborów w 2008 roku
 • osoby określające się jako konserwatywne, miały zdecydowanie więcej reakcji fizjologicznych w kontakcie z obrzydliwym bodźcem
 • gdy w pomieszczeniu jest rozpylony zapach ogólnie określany, jako obrzydliwy, stosunek do homoseksualistów pogarszał się o około 150%
 • przypomnienie o myciu rąk sprawa, że ludzie wykazują bardziej konserwatywne sympatie polityczne o około 60%

[sc:formularz-dolny ]

Oceniamy ludzi po wyglądzie i nic tego nie zmieni

Scena rozgrywa się w podmiejskiej kolejce, wiosna uderza z całą siłą oknami, ławki wypełnione pełnym przekrojem społecznym od studentów po wyczuwających atmosferę bezdomnych raczących się wykwintnymi trunkami barwy purpury. Sztuką w takich okolicznościach okazało się wybrać miejsce, które nie zetnie mnie z nóg swoim zapachem i pozwoli mi dotrwać do mojej stacji. Czytaj dalej Oceniamy ludzi po wyglądzie i nic tego nie zmieni

Nowe ekspresje mimiczne!

Jak większość z nas wie, dr Paul Ekman podzielił wraz z kilkoma innymi wielkimi, emocje na 7 podstawowych (radość, pogarda, strach, zaskoczenie, smutek, gniew oraz obrzydzenie) w celu ich łatwiejszego przyswajania, jednocześnie nigdy ich nie ograniczając. Ja jednak analizując zachowania, przyglądając się ludziom, miałem pewien dysonans, bo częściej niż z czystymi emocjami miałem do czynienia z miksem niczym sorbet owoców cytrusowych ekspresjami. Czytaj dalej Nowe ekspresje mimiczne!

Analiza zachowania Władimira Putina w związku z kryzysem na Ukrainie

No i jest. Na reszcie, po kilku dniach analizy, walki z oprogramowaniem oraz sprzętem udało mi się stworzyć materiał, z którego jestem nawet zadowolony. W tym materiale dokonuje analizy prezydenta Rosji Władimira Putina, w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Czytaj dalej Analiza zachowania Władimira Putina w związku z kryzysem na Ukrainie

Odczytywanie mikroekspresji – rozmowa z dr David Matsumoto

Kilka dni temu jeden z ojców mikroekspresji dr David Matsumoto udzielił całkiem obszernego wywiadu dla skillcollector.com, znanego anglojęzycznego bloga. Postanowiłem go dla Was (no i przede wszystkim dla siebie) zacytować i przetłumaczyć.

Czytaj dalej Odczytywanie mikroekspresji – rozmowa z dr David Matsumoto

Efekt kameleona potwierdzony

Swojego czasu chadzałem na szkolenia, z podobną częstotliwością jak po bułki do osiedlowego sklepu. Wykazywałem pewne cechy szkoleniowego uzależnienia. Czyli niesamowicie dobrze się bawiłem na szkoleniach, a jednocześnie nie mogłem doczekać się kolejnych. W tamtym okresie nazbierała mi się całkiem pokaźna kolekcja certyfikatów, dyplomów i innego typu papierków. Wtedy sądziłem, że wypisanie wszystkich w CV oraz na stronie stworzy ze mnie super trenera, myliłem się. Czytaj dalej Efekt kameleona potwierdzony

3 proste techniki ułatwiające rozpoznawanie mikroekspresji

Dziś mam dla Ciebie, odrobinę materiału szkoleniowego z zakresu mikroekspresji. Ja uczyłem się właśnie w ten sposób odczytywania tych minimalnych ruchów mimicznych. Są to trzy metody, których uczę wszystkich, którzy są zainteresowani odczytywaniem minimalnych ekspresji mimicznych, na przyzwoitym poziomie. Szybkie, krótkie i łatwe. A więc do dzieła! Czytaj dalej 3 proste techniki ułatwiające rozpoznawanie mikroekspresji

Jak wykrywać kłamstwo za pomocą mikroekspresji?

Niestety nie ma jednej emocji, która pozwala na wykrycie kłamstwa, jednej ekspresji mimicznej, po której krzyczysz – bingo! Kłamca! Taki stan rzeczy ma też swoje plusy, bo gdyby to było takie proste, każdy kłamca wiedziałby co musi zrobić, by uznano go za wiarygodnego. A może jest taki gest ale naukowcy wraz CIA nie chcą go ujawniać bo …. ;). Czytaj dalej Jak wykrywać kłamstwo za pomocą mikroekspresji?

Sprzeczne sygnały mowy ciała

Dziś mam dla Ciebie zdjęcie, na które szczególnie zwrócił swoją uwagę i zanalizował dr Paul Ekman dla Huffington Post. Na tej fotografii widzimy Amandę Berry (z prawej strony) krótko po tym jak oswobodziła się z niewoli. Na zdjęciu widzimy spotkanie z siostrą Beth (z lewej strony). Uderzające są różnice w reakcji na twarzach owych kobiet, z emocjami które starają się ukryć. Beth jest przytłoczona, stara się uzyskać kontrolę nad swoimi emocjami, znajduje się na granicy łez o ile właśnie nie płacze, a mimo wszystko stara się uśmiechać. Czytaj dalej Sprzeczne sygnały mowy ciała

Kamera w laptopie wykryje Twój puls

Do tej pory, nasz puls (widmo) dawało się wykryć za pomocą specjalnych urządzeń badających ciśnienie krwi, które w między czasie, tworzyły widmo uderzeń naszego serca, pokazujące zmiany rytmu oraz siły. Do czego może być przydatna znajomość w czasie rzeczywistym czyjegoś pulsu? Czytaj dalej Kamera w laptopie wykryje Twój puls